16536368633024-60-starez-logo-cmyk-ochranna-zona-zmensena-1x-2