Sportovní škola míčových her

Sportovní škola míčových her, z.s. je dobrovolným spolkem osob provozujících tělovýchovu spolčených ve smyslu ustanovení § 214 a násl. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Adresa sekretariátu je: Sportovní škola míčových her, Brno, Horákova 3080/7, PSČ 616 00.

Členská schůze

Pozvánka na členskou schůzi konanou dne 28.5.2024