Pomáháme

Společnou cestou s námi z.ú. a Charity Day      

 http://www.spolecnoucestou.cz/

Hlavní myšlenky projektu:
 • podpora sociálně a zdravotně znevýhodněných rodin,
 • snaha propojit svět zdravých lidí se světem handicapovaných,
 • zdraví lidé si mohou vyzkoušet, jak se žije lidem s postižením.

Péče o handicapovaného člena rodiny je náročná psychicky, časově, fyzicky a hlavně finančně.
Díky veřejné sbírce povolené Krajským úřadem Jihomoravského kraje  a transparentnímu účtu č.: 115-3520510227/0100 můžeme zaštiťovat a pořádat akce, jejichž výtěžek je určen potřebným rodinám, které si o pomoc požádají.

Po schválení žádostí správní radou jednotlivým žadatelům přispíváme na

 • osobní asistenci,
 • kompenzační pomůcky,
 • rehabilitace, rehabilitační a odlehčovací pobyty osobám zdravotně znevýhodněným. Rodinám v sociální nouzi pomáháme proplatit pro ně těžko dostupné a potřebné věci denní potřeby. Domácí spotřebiče apod. Dětem ze sociálně slabých rodin platíme tábory, potřeby do školy a kroužků.

 

Podpořit nás můžete:

 • platbou přes výše uvedenou platební bránu,
 • dobrovolnou částkou zaslanou transparentní účet:  115-3520510227/0100 s variabilním symbolem 1,
 • dobrovolnou částkou na běžný účet (podpora organizace jako takové, vždy na darovací smlouvu) 115-3360360257/0100
  • z těchto prostředků hradíme náklady spojené se zajištěním akcí, materiál na tvoření pro děti v rámci volnočasových aktivit, dárky a odměny, reklamní předměty organizace.

Podle vašich potřeb a zájmu je možné vystavit darovací smlouvu, která vám přinese daňové zvýhodnění ve vašem finančním vyúčtování. V případě zájmu o vystavení darovací smlouvy  kontaktujte prosím jednatelku Alenu Kosmákovou (tel.: 605258505, info@spolecnoucestou.cz)

Všichni členové naší organizace pracují bezplatně.

 

V roce 2019 se podařila díky panu Zborovskému – starostovi obce Těšany, starostům dalších obcí v regionu, hotelu Sladovna v Černé Hoře a za podpory agentury Wikyho svět a spousty dalších dobrovolníků a přátel uskutečnit charitativní akci Charity Day Těšany. Výtěžek z tohoto dne činil úctyhodných 334 882 Kč.  Vy se na akci můžete vrátit prostřednictvím videa plného emocí.

Naším plánem je akci rozšířit na celoroční  a jednou za rok uspořádat setkání podporovatelů, vyhlášení a předání ročního výtěžkuorganizaci Společnou cestou s námi z. ú..
Už teď se můžete těšit na další  Charity Day 18.9.2022 v Šaraticích.

Foto: trojcata-kolackovi.cz, charityday.cz