Kemp

Informace o kempu

Termín: 7.-13. 7. 2019

Místo: ZŠ Hraničářů 617, Mikulov.

Ubytování: na molitanových matracích se svým prostěradlem, svým polštářem a ve vlastním spacáku v prostorách ZŠ Hraničářů 617, Mikulov.

Sraz účastníků je v neděli 7. července mezi 16. a 17. hodinou v ZŠ Hraničářů 617, Mikulov. Konec kempu je v sobotu 13. července ve 12:00 tamtéž. Příjezd a odjezd z kempu si zabezpečuje každý účastník sám.

Stravování: snídaně, oběd, svačina, večeře.

Sportoviště : venkovní hřiště s umělým povrchem v areálu ZŠ Hraničářů, 2 tělocvičny, hala Gymnázia Mikulov, Městská hala Mikulov. Ve volném čase možnost návštěvy venkovního koupaliště s tobogánem.

Povinné vybavení: potvrzení o zdravotní způsobilosti, sálová obuv, obuv na venkovní hřiště, vlastní basketbalový míč, sportovní oblečení, přezůvky, plavky.

Trenéři: Trenéři mládežnických týmů BK Brno a SAM BŠM Brno. Hosté: hráčky BK Brno, reprezentace ČR a další.

Cena: 3750 Kč (sleva 200 Kč pro sourozence a věrné účastníky od 4. účasti)

Účastníci budou do kempu zařazováni podle data odeslané přihlášky!. Účastnický poplatek je nutno zaplatit do 20. 6. 2019 na číslo účtu ČSOB 372594583/0300, do poznámky k platbě prosím uveďte jméno a rok narození.

Každý účastník kempu musí mít zdravotní kartu pojištěnce a potvrzení o bezinfekčnosti ne starší než 1 den. Úrazové pojištění po dobu pobytu si každý účastník hradí sám. Účastníci jsou povinní dodržovat řád kempu, se kterým budou seznámeni v den nástupu. Při jeho hrubém porušení mohou být vedením vyloučeni bez nároku na vracení účastnického poplatku. Příjezd a odjezd z kempu si zabezpečuje každý účastník sám. Přihlášeným, kteří zaplatí účastnický poplatek a nebudou se moci z vážných důvodů kempu zúčastnit, bude stržen administrativní poplatek ve výši 400 Kč, za předpokladu, že ohlásí svou nepřítomnost do desíti dnů před zahájením kempu. Po tomto termínu bude stržen poplatek ve výši 500 Kč a zbylý doplatek bude zaslán zpět poštou. Pořadatel neručí za ztrátu cenných předmětů. Větší obnosy peněz a cenné předměty jsou účastníci povinni uložit u vedoucího kempu.

Pořadatel:  BK Žabiny Brno (Sportovní škola míčových her, z.s.), Horákova 7, 616 00 Brno, tel: 776 563 006, e-mail: krivanek@bkzabiny.cz.

Přihláška online


SMLXLXXL