Kemp

Informace o kempu

Účastníci budou do kempu zařazováni podle data odeslané přihlášky!

Termín: 8.-14. 7. 2018

Ubytování: na molitanových matracích se svým prostěradlem, svým polštářem a ve vlastním spacáku v prostorách ZŠ Hraničářů 617, Mikulov.

Stravování: snídaně, oběd, svačina, večeře.

Sportoviště : venkovní hřiště s umělým povrchem v areálu ZŠ Hraničářů, 2 tělocvičny, hala Gymnázia Mikulov, Městská hala Mikulov. Ve volném čase možnost návštěvy venkovního koupaliště s tobogánem.

Povinné vybavení: potvrzení o zdravotní způsobilosti, sálová obuv, obuv na venkovní hřiště, vlastní basketbalový míč, sportovní oblečení, přezůvky, plavky.

Trenéři: Trenéři mládežnických týmů BK Brno a SAM BŠM Brno. Hosté: hráčky BK Brno, reprezentace ČR a další.

Cena: 3590 Kč (sleva 200 Kč pro sourozence a věrné účastníky od 4. účasti)

Účastnický poplatek je nutno zaplatit do 20. 6. 2018 na číslo účtu ČSOB 372594583/0300 var. symbol: rodné číslo účastníka.

Každý účastník kempu musí mít zdravotní kartu pojištěnce a potvrzení o bezinfekčnosti ne starší než 1 den. Úrazové pojištění po dobu pobytu si každý účastník hradí sám. Účastníci jsou povinní dodržovat řád kempu, se kterým budou seznámeni v den nástupu. Při jeho hrubém porušení mohou být vedením vyloučeni bez nároku na vracení účastnického poplatku. Příjezd a odjezd z kempu si zabezpečuje každý účastník sám. Přihlášeným, kteří zaplatí účastnický poplatek a nebudou se moci z vážných důvodů kempu zúčastnit, bude stržen administrativní poplatek ve výši 400 Kč, za předpokladu, že ohlásí svou nepřítomnost do desíti dnů před zahájením kempu. Po tomto termínu bude stržen poplatek ve výši 500 Kč a zbylý doplatek bude zaslán zpět poštou. Pořadatel neručí za ztrátu cenných předmětů. Větší obnosy peněz jsou účastníci povinni odložit u vedoucího kempu.

Pořadatel:  BK Žabiny Brno (Sportovní škola míčových her, z.s.), Horákova 7, 616 00 Brno, tel: 776 563 006, e-mail: krivanek@bkzabiny.cz.

Přihláška online


SMLXLXXL