After a successful season for the frogs, Emma Čechová believes that “with every win, the team grows closer”

By Mahari Blanks (český překlad níže)

August 2022, Žabiny welcomed the 18-year-old Czech, Center, Emma Čechová. She stands at 194 cm showing a lot of potential for a promising professional basketball career. 

Čechová recalls starting basketball around “age 3 or 4” in Belgium. She followed up with “I was in kindergarten playing once a week. When I turned 8 and moved to the Czech Republic, I played for USK Praha. Practices and games became more frequent and serious.”  

Though Čechová has played her whole life, this year was different, it was her first professional basketball season. When asked to reflect on how the first year went, she expressed “it was a nice season. To be honest, I was nervous that I wouldn’t enjoy it because we practice a lot more than I am used to–sometimes we practice twice a day.”

Making the jump to professional is a big change. She worried that “after a few months I thought I’d stop because I didn’t like it. But the girls, the team and the atmosphere in the gym are nice. I’ve gained a lot of new experiences with Žabiny. I’m happy the season went smoothly. It was perfect.” 

With the jump to a professional team, it was interesting to see what changes Čechová had noticed in terms of expectations and quality of the game. She felt “the biggest difference is daily practices and the girls on ‘a team’ are more experienced, they’ve been professional for years.”

In comparison to other team experiences, including the under 19 Žabiny team, she finds it “easier to try out new things with that team, because with the ‘a team,’ there is simply no room for that.” That being, any error. 

Čechová is just as impressive off the court as she is on. Outside of basketball, she also manages to pursue a law degree from Masaryk University. How does she do it? Well–it hasn’t been easy. 

“It’s pretty hard. Especially the first semester, it was something completely different from what I was used to.” Her program is individualized and online due to her rigorous basketball schedule.

Now, with two semesters down, she feels, “it is still tough but I’m used to it. I have learned how to manage my time.” She hopes that law studies will be good with basketball and she will manage to finish her degree. She’s wanted to study law for a long time. Čechová has lived in three different countries and speaks four languages, if anyone can do it, she can. 

When looking back on the season, Čechová finds herself “most proud that we won both cups, Federal and Czech. And that we placed second in the Czech Cup. We fought for our games with USK Praha. This whole season was a success and I enjoyed playing.”

Those big victories remain some of Čechová’s favorite memories from the season. She vividly remembers their win during the Euro Cup against San Sebastian. 

“It was our first victory and we were over the moon and happy. We fought for that win. Every time we win, we grow close together.”

Excitingly, Čechová will be back with Žabiny next season and has been representing Czech again on the national team this summer. The European Championship game starts this Thursday and Žabiny is looking forward to seeing Čechová move forward with the team.

Eager for what the summer brings, Čechová is “excited to see the new team.” She is interested to see, “how much the team will change and how good we will be playing with each other. Also, I hope our season will be better with the Euro Cup this fall. This year our group was pretty tough. But I hope this next season we get through our group and we will try to get farther.” As always, the girls will give their best game every time no matter the stature of the team.

– ČESKÝ PŘEKLAD –

S každým vítězstvím se tým sbližuje, pochvaluje si první profi sezónu v Žabinách Emma Čechová

V srpnu přivítaly Žabiny osmnáctiletou českou hráčku Emmu Čechovou na postu pivotmanky. Se svými 194 cm ukazuje velký potenciál pro slibnou profesionální basketbalovou kariéru, kterou odstartovala právě v brněnském celku.

Čechová začala s basketbalem ve třech letech v Belgii. „Chodila jsem do školky a trénovala jednou týdně. Když mi bylo 8 let a přestěhovala jsem se do České republiky, začala jsem hrát za USK Praha. Tréninky a zápasy se staly častější a vážnější,“ vzpomínala.

Ačkoli Čechová hrála celý život, tento rok byl jiný – byla to její první profesionální basketbalová sezóna. „Byla to pěkná sezóna. Abych byla upřímná, obávala jsem se, že se mi nebude líbit, protože trénujeme mnohem více než jsem zvyklá – někdy cvičíme dvakrát denně,“ přiznala.

Přechod na profesionální úroveň je velká změna. „Po několika měsících jsem si myslela, že s tím skončím, protože se mi to nelíbilo. Ale holky, tým a atmosféra v hale jsou skvělé. S Žabinami jsem získala mnoho nových zkušeností. Jsem ráda, že sezóna probíhala hladce. Byla dokonalá,“ pochvalovala si vývoj zlomového roku.

S přechodem do profesionálního týmu bylo zajímavé vidět, jaké změny Čechová zaznamenala v očekáváních a kvalitě hry. „Největší rozdíl spočívá v denních trénincích. Holky v A týmů jsou daleko zkušenější, profesionálky jsou již několik let,“ svěřila se.

Vzhledem ke svému mladému věku v Žabinách nastoupila i v kategorii do 19 let. A podle ní právě s dorostenkami je snazší zkoušet si nové věci, protože s A týmem není prostor pro případné chyby.

Čechová je mimo hřiště stejně šikovná jako na něm. Vedle basketbalu se jí daří studovat práva na Masarykově univerzitě. Jak to zvládá skloubit? „Je to docela těžké. Zejména první semestr byl úplně odlišný od toho, na co jsem byla zvyklá,“ přiznala. Její studijní program je individuální a online kvůli náročnému basketbalovému rozvrhu.

Nyní po dvou semestrech stálé cítí, jak je to náročné. „Zvykla jsem si. Naučila jsem se, jak správně hospodařit s časem,“ řekla. Stále doufá, že se jí nadále bude dařit skloubit studia s basketbalem a dojde si zdárně pro titul. Studovat práva si přála dlouhou dobu. Čechová žila ve třech různých zemích a ovládá čtyři jazyky. Pokud to někdo dokáže, tak ona.

Když se Čechová ohlédne na dosavadní sezonu, nejvíce je hrdá na triumf v Českém i Federálním poháru. I sérii o titul v domácí soutěži hodnotí velmi kladně. „Rvali jsme se i ve všech zápasech s USK Praha. Celá tato sezóna byla úspěchem a měla jsem ze hry radost,“ vysvětlila.

Tyto velké vítězství zůstávají některými z nejoblíbenějších vzpomínek Čechové z uplynulé sezóny. Živě si pamatuje i jejich vítězství v Eurocupu proti San Sebastianu. „Bylo to naše první vítězství a byli jsme nadšení a šťastní. Vybojovali jsme si ho. Pokaždé, když vyhrajeme, se více sbližujeme,“ prozradila.

S nadšením se Čechová vrátí k Žabinám i v příští sezóně. Letos navíc znovu reprezentuje Českou republiku v národním týmu, tentokrát premiérově v ženském Áčku. Evropský šampionát začíná tento čtvrtek a Žabiny vedle mladé Čechové mají v týmu další tři hráčky (Hamzovou, Stoupalovou a nově příchozí Sklenářovou).

Čechová s napětím očekává, co další sezona přinese. „Jak se tým změní a jak dobře budeme společně hrát. Doufám také, že naše sezóna bude lepší i v Eurocupu. Letos byla naše skupina docela těžká. Věřím, že v příští sezóně projdeme skupinou a pokusíme se dostat dál,“ přiblížila.