Ocenění pana Bobrovského

Dnes 8.9. proběhlo na krajském úřadě slavnostní vyhlášení ankety Sportovce Jihomoravského kraje, kde se předávala ocenění za výjimečné sportovní výkony a přínos pro náš kraj jak za uplynulý rok 2019, tak i za soustavnou činnost v oblasti sportu. Kromě sportovců se tohoto slavnostního vyhlášení zúčastnili i představitelé kraje včetně pana hejtmana Šimka. Jednalo se o náhradní termín, kdy březnová situace ohledně světové pandemie nedovolovala tradiční vyhlášení uskutečnit. Tentokrát však neproběhl klasický galavečer na výstavišti, ale pouze jeho zkrácená verze v krásné budově úřadu Jihomoravského kraje. 

 

Legenda českého basketbalu pan Bobrovský byl taktéž oceněn, a to v kategorii trenér roku 2019. Konkrétně za jeho vynikající trenérské vedení a reprezentaci Jihomoravského kraje. Bohužel se však vyhlášení ze zdravotních důvodů nezúčastnil a jeho cenu přebíral generální manažer Žabin – Radek Šír. 

 

„Jsem poctěn tímto oceněním a velice si toho vážím. Za dobu své působnosti ve sportu jsem již obdržel mnohá ocenění a každé jedno mě vždy utvrdí v tom, že jdeme společně správným směrem.” 

 

My, jako klub, si velice vážíme toho, že taková legenda jako je pan Bobrovský je stále naší součástí. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.