Tréninky mládeže

V souvislosti s aktuální situací ohledně onemocnění COVID-19 (nový koronavirus) vydává Výkonný výbor klubu tyto informace.

1. Hráčky, které v posledních 14 dnech strávily dovolenou, soukromou cestu v zahraničí v oblastech, ve kterých byl koronavirus potvrzený, jsou povinny informovat o této skutečnosti svého trenéra e-mailem nebo telefonicky dříve než se dostaví na trénink.

2. Všechny soutěže České basketbalové federace pokračují podle plánované termínové listiny.

3. V návaznosti na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020 a aktuální rozhodnutí České basketbalové federace o pokračování všech basketbalových soutěží bude tréninková činnost ve všech věkových kategorií pokračovat.

Tréninkové jednotky, které probíhají v rámci základních škol, budou přesunuty z důvodu uzavření těchto objektů. Výbor aktuálně řeší náhradní prostory, finální podoba by měla být známá během středy 11. 3. 2020, informovat hráčky budou jednotliví trenéři.

4. Ze všech zápasů je v souladu s Mimořádným opatřením MZ a nařízením ČBF vyloučena veřejnost. Uzavřeno tak bude i hlediště haly Rosnička.